Na 2. svátek vánoční, kdy si církev připomíná svědectví prvomučedníka sv. Štěpána, jsme slavili mši svatou v kapli ve Lhotě u Dobřan. P. Alvaro povzbudil ve své homilii zúčastněné věřící – převážně místní, ale též přespolní – že i my ve svém životě můžeme stejně jako Štěpán vidět Ježíše, plného Boží moci, jak stojí po pravici Otce. Proč ho vlastně viděl jen Štěpán a ostatní ne? Jak můžeme získat takový zrak? Ježíšovu přítomnost dokážeme rozpoznat díky důvěře, která v nás roste, když ji posilujeme modlitbou.
Na závěr bohoslužby byl požehnán krásný oltářní křížek, věnovaný akademickým malířem Jaroslavem Šindelářem, který dovezl ze své pouti do svaté země Izraele.
(toivo)


Fotografie