Farní kostel v Dobřanech je zasvěcen sv. Mikuláši, a proto poutní mše svatá připadla letos na neděli 7. prosince. Bohoslužbě předsedal otec Francesco, který nám na svatého Mikuláše prozradil spoustu zajímavých věcí z jeho života (obrana křesťanské víry, vzkříšení zabitých dětí, obdarování chudých dívek atd.), s tím související zobrazování tohoto oblíbeného světce, a také rozšíření úcty k němu po celém světě až do podoby amerického Santa Clause. Současně nás vyzval, abychom se nebáli být štědří jako on a ve víře se vždy drželi Pána.
V závěru poutní bohoslužby přišel svatý Mikuláš dokonce osobně, když ho děti již tradičně zavolaly, protože se na něho už celý rok těšily. Mikuláš si od nich poslechl hezké písničky a říkanky a podaroval je nadílkou s různými dobrotami. Na faře si pak zamlsali i dospělí, kteří se přišli ohřát a společně si popovídat.
(toivo)


Fotografie