V sobotu 28. července 2012 jsme v Oáze přivítali návštěvu STP Vozíčkáři Plzeňska. Naši hosté si prohlédli kostel a zároveň Listovací výstavu středověkými rukopisy. Při společném posezení se hrály písničky a podávala se “domácí” italská pizza. Jsme rádi, že jsme mohli společně strávit krásné odpoledne. (toivo)


Dobrý den,

v Liticích jsem s kolegy a novými přáteli z Koinonie prožila kouzelné odpoledne, za které vděčíme hlavně P. Barhoňovi, jenž nám toto setkání domluvil. Byla jsem se tu s ním před rokem podívat, zda je terén schůdný a sjízdný pro vozíčkáře, a moje překvapení ze změn, které mě čekaly, bylo nevýslovné. Nejen rekonstrukce fary, opravy v kostele, kde je v současnosti fantastická možnost listovat! nádhernými středověkými knihami, v přístavbě ke stodole “sál setkávání”, vše svědčí o velkém a zdárném úsilí obnovit ducha těchto míst. Neformální přátelská atmosféra, pohostinnost a nahlédnutí do italské kultury – to si s vděčností odneseme ve vzpomínkách spolu s vírou, že tu nejsme naposledy. Děkujeme a na shledanou!

Za Vozíčkáře Plzeňska Olga Puflerová


Fotografie