Po chladivém ránu, jak se na sv. Annu sluší, se v neděli 22. července konala svatoanenská pouť ve Lhotě u Dobřan. Pozvání k naší radosti přijal otec biskup Mons. František Radkovský. V homilii zvláště zdůraznil pouto Ježíše s lidstvem prostřednictvím Panny Marie a tedy i jejích rodičů, a jejich místo v dějinách spásy. Mše svatá na otevřeném prostranství před kaplí přitáhla pozornost místních obyvatel na pouťové procházce, kteří se zastavovali a aspoň na chvilku naslouchali promluvě otce biskupa, modlitbě nebo písničkám.
Přes skromné zázemí, které lhotská náves skýtá, pak při přátelském povídání na samý závěr nechyběly vynikající koláče ani čaj. (toivo)


Fotografie