Je až s podivem, že tak malá a odlehlá osada, jako jsou Prusiny, přitáhne na pouť vždy tolik lidí… Letos jsme prvního mučedníka mezi apoštoly oslavili v neděli 29. července a i během mše svaté stále přicházeli a zastavovali se poutníci z dalekého okolí.
Jako hlavní celebrant byl pozván P. Jiří Barhoň. Nepřijel sám, ale přivedl s sebou milé hosty – Lukáše s tatínkem Pavlem, kteří svědčili o své nedávné pouti ke sv. Jakubovi do Santiaga de Compostela ve Španělsku, a o tom, jak jim Pán ve své prozřetelnosti nečekaně poslal pomocníka, který jim velmi náročný terén nenahraditelně usnadnil.
Po mši svaté následovalo tradiční pozvání ke stolu na klobásku a pivo, ale ještě předtím jsme prosili Pána nebe, aby rozehnal mraky a zastavil déšť. Naposled se mohutně rozpršelo, ale během chvilky se pak se vší parádou ukázalo sluníčko a usmálo se na všechny, kteří trpělivě vyčkali. (toivo)


Fotografie