Ježíš uzdravuje 14. - 15. 3. 2009

Ve dnech 14. – 15. 3. 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát
bezmála 400 lidí z celé naší republiky, mezi nimiž bylo možné spatřit i několik hostů z Itálie, Irska, Polska, Indie, Slovenska, Německa, Běloruska a Mexika.

Výchozím biblickým textem byl tentokrát úryvek z Markova evangelia o uzdravení slepého v Betsaidě (Mk 8,22-26). Společně jsme uvažovali o uzdraveních, pro která se hodí označení “probíhající” (na rozdíl od oněch “jednorázových”), a to z hlediska tří doporučení:

  1. Jsi-li nemocný, pros o pomoc přátele a nech se jimi vést k Ježíšovi (verš 22).
  2. I když nejsi uzdraven okamžitě, dovol Ježíšovi, aby tě dovedl až tam, kde tě uzdraví, třeba i na etapy (verš 23).
  3. Stále ve víře uznávej a vyhlašuj ta uzdravení, která jsi již od Ježíše přijal (verš 24), abys mohl zakusit i ta další (verš 25).

Následovaly bloky modliteb za osvobození (dopoledne), za vnitřní uzdravení (odpoledne) a za uzdravení fyzické (vpodvečer), a to v atmosféře víry v moc Ježíšova vzkříšení a komunitního pouta přátelství – dvou stěžejních aspektů charismatického uzdravování. Pán přitom uzdravil řadu lidí, přičemž padlo i několik zajímavých svědectví: o uzdravení sluchu, kloubů, páteře… (více viz » Svědectví ze setkání Ježíš uzdravuje).

Setkání vyvrcholilo nedělní eucharistií, která byla mocným díkůvzdáním Pánu za dobrodiní, která nám všem prokázal. Již teď tedy všechny
zájemce srdečně zveme na příští setkání, které se uskuteční pravděpodobně na podzim.

» Svědectví ze setkání Ježíš uzdravuje