Chraň život a Život ochrání Tebe, 20.-22.3.2009

Březnové setkání mladých, zaměřené na podporu života především v jeho nejranější fázi, zahájil už v pátek večer krátkým slovem Francesco. Mluvil o tom, že je nutné, aby víra a rozum kráčely spolu, protože zaměříme-li náš pohled pouze na rozum, vede to k přílišné vědeckosti, naopak orientace pouze na víru nás přivádí k fanatizmu. Již v této promluvě i v následném videu (můžete shlédnout zde) zazněla výzva k podpoře života. Poté jsme shlédli film „Kdopak to mluví“, ve kterém bylo vtipně zachyceno, co si asi tak myslí dítě, když jeho slova ještě nejsou slyšet.

V sobotu ráno jsme si s Davidem zopakovali páteční slovo a ihned po úvodních chválách a modlitbách jsme začali procházet biblické pasáže, které vypovídají právě o životě. Pracovali jsme v šesti skupinkách, přičemž každá měla úryvek, který v Bibli našla, znázornit graficky na papír formátu A1. Všechny výtvory byly povedené a pěkným způsobem jsme si tak připomněli některé pasáže ze Starého i Nového zákona (např. J 6,47; J 3,16; Gn 2,7; L 1,35; Gn 2,23a).

Ještě v sobotu dopoledne se slova ujala Virginia De Nardi, interní sestra komunity z Itálie, která se při svém studiu zaměřila na téma potrat a sepsala […]

Muž a žena v intimitě – Setkání mladých 16. – 18. 1. 2009

Setkání mládeže 2009

Každý z nás si už někdy položil otázku „Kdo jsem?‟ – a odpovědí je tolik, kolik je lidí na zemi. Ať už vědomě nebo nevědomě – jednáme, sdílíme a žijeme to, co jsme… Tak tímto tématem to všechno začalo. Na našem druhém letošním setkání mladých jsme si spolu s MUDr. Slávkem Brichcínem povídali na velmi aktuální téma pro dnešního mladého člověka, týkající se intimního vztahu mezi mužem a ženou.

Každý mladý člověk touží po přátelství. Upřímně řečeno, kdo z nás nemá touhu svázat svůj život s životem někoho jiného? Každý! Každý v sobě nosí silnou potřebu být chtěný, přijatý a milovaný. V lásce se identifikujeme, nacházíme smysl, poslání i naplnění. Jak tedy žít a vybudovat most přátelství a vztahů, a na čem a jak stavět, aby se most nezhroutil?