Sloupy církve, apoštoly Petra a Pavla, přišlo do kostela v Liticích uctít v den jejich slavnosti mnoho poutníků. Slavnostní bohoslužbě předsedal generální představený Koinonie Jan Křtitel P. Alvaro Grammatica Th.D. Přestože obvykle přicházíme za Pánem pro to, abychom od něho čerpali pravdu a světlo pro náš život a dozvídali se odpovědi na své otázky, ústy otce Alvara se Ježíš naopak zeptal každého z nás: „Za koho mě pokládáš ty, kým pro tebe jsem?“
Tento dotaz je nyní určen i Tobě a pokud ho chceš zodpovědět náležitě, jak se opravdově patří, nech především promluvit své srdce…!


Fotografie