Na poutní slavnost se litický kostel sv. Petra a Pavla mohl pochlubit opravenou fasádou již po celém svém vnějším obvodu (krátce před poutí byla totiž dokončena i poslední část jižní strany), ale zvláště svými zrestaurovanými varhany, které byly u této příležitosti požehnány a nově inaugurovány.
Cele opravený varhanní stroj požehnal plzeňský biskup Mons. František Radkovský, načež se varhany poprvé slavnostně rozezněly…
Po úvodní skladbě následoval v podání bratří Pšeničkových MgA. Miroslava a P. Christiana O.Praem. koncert pro dvoje varhany – jako druhý nástroj se rozezvučil truhlový pozitiv, který na období restaurátorských prací zapůjčil ze své dílny varhanář Giovanni Pradella.
Umělci přednesli nádherná díla českých a italských skladatelů jako J. Pachelbel, J. P. Swelinck, J. Zach, J. Křtitel Kuchař, F.X. Brixi, a zařadili též volnou improvizaci na námět nádherného velikonočního hymnu, díky čemuž nikdo z přítomných nezůstal jen pasivním posluchačem. Živost a plnost melodie vytvořila natolik intenzivní atmosféru, že skutečně nasměrovala srdce přítomných ke vzkříšenému Ježíši, jehož chvalozpěv opěvoval.
Koncertu se zúčastnila řada vzácných hostů a odborníků, kteří proces restaurování znalecky doprovázeli. Obzvláště váženým hostem byl mistr varhanář Giovanni Pradella, který přijel s celou svou rodinou – sedmi dětmi, rodiči a bratrem. Giovanni svým závěrečným slovem svědčil o tom, že toto dílo pojal jako využití hřivny, kterou byl obdarován, na poděkování za krásný dar komunity, jejímž je v Itálii též členem.

(toivo)


Fotografie