V neděli 6. ledna 2013 se konal tříkrálový koncert NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE! Pásmo koled a lidové slovesnosti v podání velké dětské lidové muziky VOZEMBACH při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.
Koncert byl uspořádán ve spolupráci s Římskokatolickou farností Plzeň-Litice a Koinonií Jan Křtitel, v jejichž prostorách se akce uskutečnila.
Na závěr bylo pro všechny připraveno malé pohoštění.


Fotografie