Bůh je Bohem života, proto Ježíše vzkřísil z mrtvých, a všemu stvoření dává život!
V úterý 19. května jsme se spolu s otcem biskupem Františkem a plzeňskými věřícími vydali na pochod, kterým jsme kolemjdoucím a přihlížejícím chtěli ukázat, že náš život je radost! Kéž všichni můžeme toto svědectví vydávat každý den a být oporou těm, kdo se potýkají s nesnázemi. V Boží ruce není nikdo ztracen, ale naopak prozřetelně veden k plnosti života.


Fotografie