Setkání mladých leden 2008

Setkání mladých leden 2008

Zábava až k nebi a ostych pod nulou.

Všichni se radujeme a Ježíš je mezi námi, jsme plní energie!!!
Tak by se dal popsat večer Disco Kristo, na kterém jsme byli v sobotu večer v plzeňské Oáze v České republice u příležitosti setkání mladých z České republiky a Itálie ve dnech 18.-20. ledna. Nás Italy přijala česká skupina vřele mezi sebe a představte si, že nás bylo celkem přes sto! Závěrečné shrnutí většiny z nás znělo: “Mimořádná zkušenost!”
Takového výsledku jsme dosáhli díky překonání několika drobných překážek, před nimiž se ocitli jak Italové, tak Češi. Tou první vůbec byl jazyk – jak komunikovat, jak se domlouvat; ale vzhledem k tomu, že tým se nikdy nevzdává, s trochou angličtiny a rukama nohama jsme to vždycky zvládli.

Ano, přesně tak, tým, pochopili jste to dobře, tým přátel, který se rozšířil a přijal mezi sebe další holky a kluky jako my, i když jiné národnosti, ale s tím samým cílem: sdílet úžasnou zkušenost přátelství s Ježíšem. To věčné přátelství, které nikdy nekončí, to, které překonává každou překážku a především to pravé přátelství!
Toto setkání obdarovalo každého z nás něčím novým, speciálním a osobním, co si navždy uchováme v srdci. Byl s námi i otec Ricardo, Alvaro i Artur a všichni bratři a sestry z interní komunity z Plzně a Camparmó. Doprovázeli nás v tomto dobrodružství a všechno s námi sdíleli.

V průběhu setkání jsme byli podrobeni opravdové zkoušce; tou největší bylo poznat a odhalit, kdo ve skutečnosti jsme, kým jsme pro druhé a pro Ježíše. To bylo téma, kolem něhož se odvíjelo celé setkání. Tato naše osobní dynamika nás nejdřív pěkně dostala, ale pak Ježíš promlouval k našim srdcím a nakonec bylo všechno bezvadné!
Při večerním Disco Kristo měla každá skupina, tvořená jak Italy, tak Čechy, připravit něco kreativního, co by se vztahovalo na biblické příběhy, o kterých jsme odpoledne mluvili v souvislosti s tématem. To nejhezčí, kromě fantazie a originality, s jakou se pracovalo, na tom bylo, že všichni jsme se, navzdory jazykové bariéře, společně smáli a užili si spoustu legrace.

Byly to tři dny, kdy se všichni mohli podělit s ostatními o své hřivny – kdo uměl tancovat, učil ty, kteří toho předtím nebyli schopni, další zase zpívali, hráli, z někoho se v sobotní večer stal skoro opravdový herec. No prostě jsme se zkonfrontovali s jinou kulturou, vychutnali jsme si ji, naučili se v češtině i pár písniček, společně jsme pracovali, zkrátka cítili jsme, že jsme na stejné lodi.
V dubnu, kdy nás přijede navštívit skupina mladých z Plzně do Camparmó (v Itálii), budeme mít možnost zase trochu dorůst, probrat jiná důležitá témata, ale hlavně ještě více upevnit naše vzájemné přátelství. To všechno díky Ježíši, který nás naplnil radostí a umožnil nám najít nové přátele. On před námi vyrovnal cestu a zbavil nás strachu se do toho pustit!

Alessandra, Itálie

» Setkání mladých z České republiky a Itálie