Svědectví o uzdravení (mého srdce)

Dne 23.1.2008 jsem se na “echo” vyšetření srdce od kardiologa dozvěděl, že moje ascendentní aorta je nebezpečně rozšířená, a to až na 57mm (normální stav je 35mm a při 50mm se už posílá na operaci). Bůh však vyslyšel moje modlitby, modlitby mých nejbližších, modlitby bratří a sester z Křesťanského společenství Plzeň a z Koinonie Jan Křtitel v Liticích a po sobotním setkání “Ježíš uzdravuje” přišly výsledky z CT vyšetření, které měly na 99% potvrdit nutnost operace. K mojí veliké radosti jsem se 22.2.2008 dozvěděl, že rozšíření aorty se snížilo na 52mm a že mě tudíž budou lékaři pouze sledovat, nikoli operovat!

Sláva a díky Pánu za to, že nás uzdravuje!!!

Pavel Benda

V únoru jsem byla v Liticích na setkání “Ježíš uzdravuje” a chci vydat svědectví o svém uzdravení. Je mi 17 let, od narození jsem měla jednu nohu kratší o 0,8 cm, což mi způsobovalo bolest páteře, která vystřelovala do hrudníku. Při modlitbě za uzdravení jsem pocítila teplo a bolest ustala a už se nevrátila.

Abych si to opravdu prověřila, vyzula jsem si ortopedickou obuv. Chtěla bych podotknout, že páteř mě bolela vždy i bez ortopedických bot. Bolest zmizela. Stalo se mi ještě něco: Pán Ježíš mě uzdravil i psychicky.

Trpěla jsem dříve depresemi. Trochu jsem se bála, zda se deprese ještě objeví, ale nic takového se nestalo. V mém srdci je pokoj. Věřím a vyznávám, že Ježíš je můj Pán a uzdravil mě. On je vítěz a zvítězil i nad mou nemocí.
Odevzdávám Mu celý svůj život, aby se ve všem stala Jeho vůle, a ne má.

Děkuji vám za vaše modlitby!

Děkuji též manželům z Litic za darované botičky, ve kterých jsem odjela domů, ortopedické už jsem nepotřebovala…

Katka Lysáčková, Brumov