Setkání mladých 2008-01

Vidět, jak se život mladých lidí proměňuje díky Kristu Ježíši, je jedním slovem nádherné. Na posledním setkání mladých bylo jasně poznat odhodlání všech přítomných dát mu své srdce a bylo zřejmé vědomí toho, že ne my, ale Pán je naše síla. I když nás tentokrát občas jaksi dělila jazyková bariéra, spojoval nás společný Duch a jeden Pán. Bratři a sestry z Itálie museli sice urazit pěkný kus cesty, ale s o to větším nadšením jsme pak společně chválili jméno Pána Ježíše, protože on byl naší radostí, naším společným jazykem.

Poznávat nové přátele či novou zemi by bylo jistě též zajímavé, ale smyslem tohoto setkání bylo poznávat Pána, poznávat ho v sobě samém, poznávat ho v druhých a ptát se po jeho vůli. Naučit se hodnotit a zlepšovat náš vztah s Pánem na základě svého temperamentu, nebát se přijímat kritiku druhých a vytrvat v modlitbě. Je důležité znát svůj temperament, abych věděl, jak mohu Pánu sloužit a proč mám takové a takové chyby a jak to mohu změnit. Druzí mě kolikrát vidí úplně jinak, než si sám myslím, a i když nemusí mít úplnou pravdu, je důležité znát jejich názor. Třetí věcí je naučit se naslouchat Pánu, a to je bez pochyb rovněž velmi potřebné. Jestliže tedy budu vědět, kdo jsem, budu o sobě znát názory svých přátel a naučím se naslouchat Pánu a mluvit s ním, pak mohu změnit svůj život, změnit ho od základu a změnit ho k oslavě Pána Ježíše a darovat mu jej. A on jej promění v něco krásného, úžasného, nádherného…


Jak mocně se Pán projevoval na životech jiných, nám říká Písmo, a na těchto příkladech jsme si posílili vědomí, že v Ježíši Kristu vždy existuje východisko. Konkrétně na životním příběhu Samuela, Davida, Judity, Daniela a Zuzany a Pán velkolepě zasáhl a projevil svoji moc a nám tím ukázal jasnou cestu pro náš život, neboť v životě s Ježíšem můžu všechno, protože on je ten, kdo mi dává sílu (Ef 4,13).

Mirek

» Ježíš boří každou bariéru (od Alessandry)