V den Památky na všechny věrné zemřelé jsme v myšlenkách směřovali zvláště k našim milovaným, blízkým a přátelům, od nichž jsme na nějakou dobu odloučeni, ale v naději na opětné shledání jsme je v modlitbě předkládali milosrdnému a věrnému Bohu.
Naše kroky přitom zamířily do Dálniční kaple u Šlovic, kde byla v 15.00 sloužena mše svatá za všechny, kdo zahynuli při dopravních nehodách.
V bolestné vzpomínce na jejich nečekaný odchod nás však Boží Slovo ujišťuje, že “duše spravedlivých jsou v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne…” a “i kdyby se lidem zdálo, že jsou trestáni, mají plnou naději na nesmrtelnost.”
(Kniha Moudrosti 3,1.4)