Památka na všechny věrné zemřelé 2008

V den Památky na všechny věrné zemřelé jsme v myšlenkách směřovali zvláště k našim milovaným, blízkým a přátelům, od nichž jsme na nějakou dobu odloučeni, ale v naději na opětné shledání jsme je v modlitbě předkládali milosrdnému a věrnému Bohu.
Naše kroky přitom zamířily do Dálniční kaple u Šlovic, kde byla v 15.00 sloužena mše svatá za všechny, kdo zahynuli při dopravních nehodách.