V pátek 28. srpna se návštěvníci kostela sv. Petra a Pavla v Liticích ponořili do šera osvíceného svíčkami a nechali se unášet tóny varhanní hudby. Program s názvem “Chvalozpěv pro varhany” s důmyslem a citem pro detail sestavil Marek Pišl. Mladý všestranně nadaný umělec vycházel ze své vize vzkvétajících varhan a koncert pojal s úmyslem překvapit posluchače tím, kolik krásných zvukových barev nevelké litické varhany nabízí. Po zahajovacím souzvuku všech tří litických zvonů navázal recitací stejnojmenné básně a následně se u varhan střídal se svým vrstevníkem Ondřejem Bernovským. Ve zvoleném repertoáru se tak účastníci zaposlouchali do nevšedních a osobitých varhanních kompozic. Mezi skladbami zaznělo také slovo o Božím milosrdenství, které jediné přetrvává nad všemi proměnami času a pomíjitelností.
(toivo)


Fotografie
 

 

 

 

 

 

Chvalozpěv pro varhany – ohlédnutí