Na konci září začal pro bratry a sestry z Koinonie nový pastorační rok. Zahájili jsme ho společným setkáním, na němž nás všechny radostně překvapila přítomnost našeho zakladatele otce Ricarda, který nás nečekaně navštívil a věnoval nám krásnou promluvu o vytrvalosti v plánu (Koinonii) a věrnosti příteli (sestrám a bratřím komunity). Ten samý den, v sobotu 26. září, totiž členové Koinonie obnovili své závazky a přijali také nové bratry a sestry. V neděli se pak konaly slavnostní trvalé závazky bratří, kteří uslyšeli povolání Pána, jenž je zval k jeho následování jako Jan Křtitel a s komunitou kráčejí již alespoň sedm let.
Začalo opět nové dobrodružství, při němž nás jistě bude doprovázet Pán a dál nás povede po cestě milosrdné lásky k sobě navzájem, i ke všem, kterým chceme zvěstovat evangelium.
(toivo)


Fotografie