Setkání Koinonie je pravidelné formační setkání vyhrazené pouze členům Koinonie.

Začátek setkání vždy v 10.00 hod.
Během setkání je zajištěn program pro děti ve věku od 7 do 13 let.

Informace na tel. čísle: 377 828 180,
příp. na e-mailové adrese: sek@koinonia.cz.

Setkání Koinonie v Liticích 2.-3.12.2017


“Vždyť u Boha není nic nemožného!” (srov. Lk 1,37)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Letnice 4.-5.6.2017


O svatodušním víkendu 3.-4. června 2017 se nás v litické Oáze sešlo požehnaně – na 400 účastníků, všichni shromážděni na jednom místě v modlitbě a v očekávání působení Ducha svatého (viz Sk 2,1).
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Koinonie 6.-7.5.2017


Tentokrát jsme se při našem měsíčním setkání zamýšleli nad tím, jaký má být Ježíšův učedník.

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Bílá sobota – setkání Koinonie a velikonoční vigilie, 15.4.2017

“Vy se nebojte. Vím, že hle­dáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen! (Mt 28,5-7)


Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Koinonie, 25.-26.2.2017

advent-wreathNa setkání Koinonie jsme v sobotu dopoledne byli motivováni k návratu k prvotní lásce (Zj 2,4): nepozastavujme se nad vlastní bídou, ale mluvme o Pánově milosrdenství a a nemějme strach se znovu ponořit do špinavé říčky Jordánu (srov. 2 Kr 5,10-14), jíž pro nás Koinonie je, protože právě v ní docházíme uzdravení…

Fotografie »
Video »

Zobrazit celý článek »

Setkání Koinonie 3.-4.12.2016

advent-wreath«S DŮVĚROU POZVEDNĚME SVÉ RUCE K PÁNU A OTEVŘME SVOU NÁRUČ BRATŘÍM!»

Fotografie »

Svědectví »

Zobrazit celý článek »

Setkání Koinonie a pouť v Liticích 25.–26. 6. 2016

_FCO6241

Tentokrát bylo víkendové setkání Koinonie zakončeno poutní mší svatou v litickém kostele.

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Letnice 2016

”Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě.” (Sk 2,1)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Koinonie 23.-24. dubna 2016

tit

”Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem,
a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu s očí:
nebude už smrti ani zármutku, nářku ani bolesti už nebude,
protože starý svět pominul.”

(Zj 21,3-4)Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 26.3.2016

BIP_0224To je noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.

To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.


Exultet

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Koinonie 26. března 2016

Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo položí život za své přátele.

(Jan 15,13)Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Velký pátek 25. března 2016

BIP_9730On nesl naše utrpení,

obtížil se našimi bolestmi…

byl proboden pro naše hříchy,

rozdrcen pro naše viny,

tížily ho tresty pro naši spásu,

jeho rány nás uzdravily.

(srov. Iz 53,4-5)Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Zelený čtvrtek 24. března 2016

Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo položí život za své přátele. (Jan 15,13)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Koinonie 9. – 10. ledna 2016

Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; jedině on koná divy.
Buď navěky požehnáno
jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho sláva!
Amen, amen.(Žalm 72,18-19)Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání Koinonie 28.-29. listopadu 2015

Sobotu před první neděli adventní jsme měli možnost strávit společně s bratřími a sestrami v plzeňské Oáze, a tak posílit naši naději v příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše.


Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Šťastný nový (pastorační) rok 2015/2016

Na konci září začal pro bratry a sestry z Koinonie nový pastorační rok. Zahájili jsme ho společným setkáním, na němž nás všechny radostně překvapila přítomnost našeho zakladatele otce Ricarda, který nás nečekaně navštívil a věnoval nám krásnou promluvu o vytrvalosti v plánu (Koinonii) a věrnosti příteli (sestrám a bratřím komunity).


Fotografie »

Zobrazit celý článek »