V sobotu 27. června ožilo Evropské hlavní město kultury koncertem, který se konal v rámci křesťanského festivalu PilsAlive. Návštěvníky nečekal jen pasivní poslech. Nachystané židle zůstaly téměř nevyužité, o což se postaral nejen krátký déšť před koncertem, ale především tanečníci skupiny Let’s Dance for Jesus, kteří od začátku programu rozhýbali přihlížející posluchače.
Následně vystoupila worshipová zpěvačka Máire Close z Los Angeles a nešetřila ani nadšené publikum, ani svou tvůrčí kreativitou. Svůj irský původ nezapřela hrou na různé nástroje v irských rytmech. Zpěvem, slovem a také celým svým tělem dokonale animovala celé plzeňské náměstí včetně náhodně příchozích zájemců.
V tomtéž pak pokračovali hudebníci a zpěváci z plzeňské Koinonie. Zazněly skladby současné křesťanské tvorby v různých stylech, nechyběl rock, pop či rap a s heslem “žádný smutek” předávali zúčastněným svoji radost z víry.
Mezi písněmi, které provázel většinou tanec a rovněž balet a vlajky, zaznělo také svědectví. O svoji zkušenost s Ježíšem jako s nepodmíněnou láskou, se podělila Žaneta. Na závěr Živého náměstí promluvil o Ježíši jako příteli také otec biskup František.


Fotografie