V sobotu 27. června 2015 proběhlo pravidelné setkání Koinonie. Měli jsme radost z toho, že se opět vidíme. Při pěkné úvodní animaci jsme společně chválili Pána, od něhož jsme přijali slovo o pozvání k výtečnému daru, který přichystal pro všechny.
Na to navázal svou promluvou Alvaro a motivoval nás k evangelizaci v kontextu sdílení. Připomněl, že opravdová zkušenost spásy není pouze individuální, ale je třeba ji prožívat ve vztazích, ve vzájemném přijetí a schopnosti odpuštění. Tak můžeme zasévat jako rozsévač a zvát ke sdílení tohoto krásného daru všechny ostatní.
V povzbuzení k vydávání svědectví pak pokračoval Valerio poutavým vyučováním o Eutychovi a lampě každého z nás, která má hořet a svítit jak pro nás, tak zvláště pro ostatní.
Po dobrém obědě přišel na řadu křest malého Jakuba, kterému rodiče dali do vínku pevný a bezpečný základ, o nějž opírají také svůj život.
Na závěr tohoto zkráceného odpoledne se Alvaro modlil za uzdravení nemocných bratří a sester a udělil jim pomazání olejem.
Na večer jsme se pak společně odebrali na plzeňské náměstí Republiky, kde jsme se účastnili evangelizačního koncertu Živé náměstí (o tom si můžete přečíst v následujícím článku ☺).


Fotografie