V pátek 31. srpna, u příležitosti 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Plzni-Liticich, byla v litickém kostele sv. Petra a Pavla P. Martinem Váňou požehnána socha svatého Floriána, patrona hasičů, a následně byla socha z umělecké dílny akademického malíře a sochaře Jaroslava Šindeláře, za účasti členů Sboru dobrovolných hasičů, starosty 6. Městského obvodu Ing. Jaromíra Janouška, bratří a sester z Koinonie Jan Křtitel a zástupců místní farnosti, přenesena a umístěna do niky nad portálkem vstupu do areálu farní budovy: odtud svého času podobný svatý Florián ochraňoval obyvatele Litic před požárem a jeho ničivou silou…
(toivo)


Fotografie