Na setkání pro manžele jezdíme s manželkou pravidelně už třináctý rok. Protože naše cesta s Koinonií Jan Křtitel začala v roce 1999 právě na podobném setkání, odjíždíme na každé z nich se zvláštním očekáváním. Na to poslední, které proběhlo v Oáze v Liticích druhý srpnový víkend, jsme se těšili ještě více než obvykle – procházíme totiž životní etapou, kdy naše děti opustily rodné hnízdo a my stále více začínáme doprovázet naše nemocné rodiče.
Jsme proto vděčni našemu pastýři Alvarovi, že připravil vyučování, ve kterém nám představil dar manželství jako součást Božího plánu. Připomněl, že začíná rozhodnutím jít společně a v lásce za Pánem. Že manželství je cesta ke spáse, na které si vzájemně pomáháme a která od nás vyžaduje každodenní věrnost a vytrvalost, přičemž Pán nám dává svého Ducha, abychom na to nebyli sami. Zdůraznil důležitost společné modlitby manželů pro to, aby se manželství stalo místem spásy a uzdravení a ukázal na význam společenství pro jeho růst.
Velmi silně jsme prožili obnovu manželských slibů, které jsme si vlastními slovy napsali a pak si je společně před pastýřem a ostatními slavnostně řekli. Bylo krásné slyšet neformální vyznání díků i sliby věrnosti více než třiceti manželských párů různého věku.
Děkujeme všem přátelům z interní a externí komunity za krásné setkání a za vaše přátelství. I díky vám není naše manželství ani po 27 letech nudné a naplno si ho užíváme 🙂

Standa a Marie


Fotografie