O svátku sv. Floriána jsme na tradiční nedělní mši přivítali členy Sboru dobrovolných hasičů v Liticích, kteří přišli uctít tohoto světce a ochránce. P. Francesco jim poděkoval za jejich službu a povzbudil je, aby svého obdivuhodného patrona následovali v jeho solidaritě, pomáhali, kde je potřeba, a zhášeli oheň nejen fyzický, ale i v mezilidském soužití
– je důležité používat srdce a ruce ke službě bližnímu, a pomáhat nám všem být lidštější.
Na závěr bohoslužby byl požehnán věnec, který jsme zavěsili k soše svatého Floriána nad vstupním portálkem do farního areálu. Slavnost pak vyvrcholila požehnáním nového hasičského vozu, samotných hasičů i všeho Božího lidu a pokračovalo se občerstvením, hudbou i trochou tance…
(toivo)


Fotografie