Ježíš vstal z mrtvých! On je živý, světlem svého vzkříšení rozhání každou temnotu a svou láskyplnou přítomností se dotýká srdce člověka. Svým dotykem vstoupil též do života Karla, Honzy, Adély, Lindy a Veroniky, dal se jim poznat jako přítel, který je věrně provází a je jim ve všem ku pomoci. A oni se pro nás svým křtem stali živým znamením velikonočního tajemství: tak, jak Bůh vyvedl Izraelity z otroctví a převedl je Rudým mořem, aby jim dal svá zaslíbení, byli tito bratři a sestry obmyti a přijali pomazání Ducha. Veronika navíc Boží spasení nestvrdila jen pro sebe, ale přivedla ke křtu také své děti Patrika a Verunku.
Vřele děkujeme Pánu za Jeho nádherné dary a s radostí ho chválíme, neboť On tvoří všechno nové!
(toivo)


Fotografie