V sobotu 24. září 2016 jsme byli přizváni k požehnání kaple Nejsvětější Trojice v obci Trhomné, na jejíž opravě se podílelo mnoho dobrovolníků, kteří obětovali svůj volný čas pro toto bohumilé dílo. Slavnostní požehnání P. Jaroslava Šaška, řeč pana starosty Jana Orosze či obraz malířky Marie Zajíčkové si nenechali ujít jak místní, tak přespolní obyvatelé, a využili tento den k přátelskému posezení, při kterém nechybělo bohaté domácí pohoštění za doprovodu živé hudby. Trhomné jsme si následně s hlavním iniciátorem opravy kaple, panem Lukášem Müllingem, milerádi prošli křížem krážem.

(rua)