Kostel ve Dnešicích je zasvěcen zemskému patronovi svatému Václavu. V neděli 25. září jsme tam za naším národním světcem přišli na poutní slavnost. Bohoslužbě předsedal P. Francesco a z Václavova odkazu nám kromě jeho víry a vytrvalosti v lásce připomněl především jeho schopnost odpustit, a to i v hodině své smrti. V tu chvíli byla i nám nabídnuta možnost odpustit tomu, kdo nám ublížil. Pán daný okamžik skutečně proměnil v milost a naše srdce zaplavil pokoj z usmíření. Odpuštění je opravdu mocnou zbraní křesťana. Kéž nezapomínáme, že ho máme vždy po ruce a Pán ho zpečeťuje k našemu požehnání. Svatý Václave, oroduj za nás a za celou českou zemi!

(toivo)