titulekV neděli 18. září 2016 jsme slavili poutní mši svatou v kapli Povýšení svatého Kříže v Soběkurech. Při této bohoslužbě jsme si připomenuli legendární událost, při které křesťané znovu získali svatý Kříž, na němž byl ukřižován Ježíš. O znovunalezení tohoto podivuhodného nástroje spásy se zasloužila císařovna Helena při své pouti do Svaté země již ve 4. století.

(rua)

K historii…

Barokní kaple s osmibokým půdorysem a kupolovitou střechu a lucernou ve vrcholu byla postavena v roce 1827 zásluhou hraběte Jana Nepomuka Krakovského z Kolovrat (+ 1872), známého jako hrabě Hanuš z Pohorské vesnice” Boženy Němcové. 

Kaple nemá okna a je osvětlena pouze světlíkem z lucerny. Nad vchodem je ve výklenku umístěna kopie původní dřevěné sošky sv. Jana Nepomuckého. Ve výklenku zdi naproti vchodu je malý oltář s ukřižovaným Ježíšem Kristem.