Neděle 5. července nám kromě horkých letních teplot přinesla také poutní slavnost ve Šlovicích. Bohoslužbu celebroval generální vikář plzeňské diecéze Mons. Josef Žák, který opravenou kapli svatých Cyrila a Metoděje také požehnal. Ve své promluvě zdůraznil tři důležité aspekty misie a života soluňských bratří: přišli dva, hlásali Boží slovo, jímž nechali proměnit své srdce, a nechyběl jim kříž, s nímž jsou znázorňováni. Namísto perníkového srdce jsme si z této krásné pouti odnesli srdce otevřené pro ostatní, aby naše “já” bylo součástí komunitního “my”, ochotu nechat se proměňovat Pánovým slovem a vděčnost za každý Boží dar.
Žehnání se zúčastnili místní obyvatelé i poutníci z okolních farností, starosta města Dobřany Martin Sobotka, majitel kapličky Miroslav Kotal, jenž ji nechal opravit na své náklady, a malířka Marie Zajíčková, autorka obrazu slovanských věrozvěstů, která své dílo pro kapli laskavě farnosti věnovala.
(toivo)


Fotografie