V sobotu 5. června jsme na pozvání vikáře P. Jaroslava Hůlleho zavítali do rokycanského farního kostela, abychom se podělili o svoji zkušenost víry a modlitby.
Účastníci se bez problémů přidali k našim písním a chválám, se zaujetím si vyslechli vyučování P. Alvara na motto diecéze – “Pane, nauč nás modlit se” (Lk 11,1) a s vděčností přijali svědectví zasvěcených bratří a sester i manželských párů z Koinonie.
V odpoledním bloku dostala atmosféra navíc misijní ráz, Sylvie z Burkiny Faso nás totiž učila zpívat a tančit před Pánem po africku 🙂
Program završila společná eucharistie slavená biskupem Františkem za účasti ostatních kněží vikariátu.
Přijeli jsme se podělit a vrátili jsme se velmi obdarovaní… samozřejmě duchovně, ale P. Jaroslav nás přímo ohromil, když nám naplnil náruč vysloveně Boží štědrostí!

Fotografie