Ve zcela zaplněné chlumčanské kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů proběhla v neděli 13. června poutní mše svatá. Celebroval ji P. Antonín Nevola SDB, který do Chlumčan zavítal ze Salesiánského střediska mládeže v Plzni Lobzích. Svou poutavou promluvu věnoval jednak mariánské úctě, jednak připomínce různých mariánských poutních míst v Čechách a na Moravě. Varhany tentokrát zněly obzvlášť nádherně, nejspíš i proto, že na ně liturgii doprovázela špičková varhanice prof. Jitka Chaloupková. V závěru mše sv. se kaplí nesl dlouhotrvající potlesk ve chvíli, kdy představitelé Koinonie poděkovali chlumčanské kostelnici Vlastě Hudcové za její obětavou a neutuchající péči o kapli, její úklid a výzdobu.
Protože počasí chlumčanské pouti letos přálo, po skončení mše sv. se mohli všichni poutníci i domácí pozdržet před kaplí a nad šálkem čaje, kávy či nějakým tím koláčkem si popovídat a těšit se nádherným výhledem do krajiny.
Alena Ouředníková

Fotografie