Ve středu 20. června na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájil generální pastýř P. ThLic. Alvaro Grammatica disertační práci na téma “Gli ebrei messianici di fronte al Messia nel contesto del dibattito ebraico odierno su Gesù Cristo” (Mesiánští židé ve vztahu k Mesiáši v kontextu současné rozpravy židů o Ježíši Kristu), čímž dokončil své doktorské studium teologie.