O posledním zářijovém víkendu 27.-28.9. se sjela celá Koinonie, aby zahájila nový pastorační rok.
Slavily se trvalé i časné závazky v komunitě a byli přijati i noví bratři a sestry.
Na programu bylo tentokrát také požehnání nové části pozemku Oázy.Je tu zase konec září a s ním začátek nového pastoračního roku, na který se těší všichni členové české Koinonie. Proto tentokrát snad všechny cesty vedly ne do Říma, ale do litické Oázy. Už samotné setkání s bratry a sestrami člověka naplní radostným nadšením. A což teprve ta nová krásná požehnání, která pro nás Pán připravil.
V úvodu nás Alvaro naučil velmi užitečnou dynamiku. Každý více či méně procházíme různými těžkými situacemi, které nám berou odvahu a naději do budoucna. A právě v těchto chvílích je třeba vzít do ruky Bibli a uhodit se s ní do čela, protože Boží slovo funguje jako kladivo. Má sílu rozbít zkamenělé nánosy beznaděje a znovu nám staví před oči Boží přísliby a říká – čti, prohlašuj a důvěřuj, prohlašuj a důvěřuj, protože Pán je věrný a Boží slovo je mocné. ALELUJA!!! Tvůj život – to není jeden velký chaos. Tvůj život – to je dílo Ducha svatého, neboť v Kristu se nám dostalo milosti za milostí. Proto přijměme evangelní smýšlení a povzbuzujme bratry. Za Pánem jdeme všichni společně jako lid Koinonie. A nebojme se riskovat v dávání, riskovat v odpouštění, protože – kdo by chtěl svůj život zachránit, ten o něj přijde.
Přímo biblickým požehnáním bylo zboření hradeb a obsazení Jericha – tedy vybourání části ohradní zdi a vstoupení na nový pozemek s budovou bývalé autodílny. Komunita jej zakoupila díky štědrosti rodičů jedné naší sestry.
Program zpestřila také kreativita – podobenství o dělnících na vinici po kyjovsku.
Sobotní podvečer byl chvílí, kdy vyslovili své závazky nejen noví členové, ale i ti, kdo jsou v komunitě už delší dobu, a také mladí. Pastýři požehnali i všem koordinátorům.
Při nedělní eucharistii přijal diecézní kněz a zároveň dlouholetý člen Koinonie Mirek Dítě štolu komunitních kněží.
Miluška Šanderová byla přijata do katechumenátu a o velikonocích se těší na svůj křest. Její maminka a mnoho dalších členů Koinonie složili trvalé závazky.
Dva mladí z plzeňské komunity rodin Ondra a Kika oslavili své zásnuby.
Protože Pán stále koná nové krásné věci, představili se nám bratři a sestry, kteří v říjnu začnou budovat Oázu v německém Chemnitzu.
Pane, díky! Díky! Díky! Pavla


Fotografie