Ve dnech 9.-14. srpna hostila Oáza Koinonie Jan Křtitel v Liticích na osm desítek bratří a sester, kteří se přijeli zúčastnit Diecézních exercicií. Vedením duchovních cvičení na téma „Ježíš – můj Pán“ byl pověřen otec Alvaro, který rozvinul duchovní cestu s Ježíšem jako Pánem na zkušenostech, postojích a proměnách apoštola Petra. Bezmála týden se přenesl ve střídavém rytmu společné modlitby, vyučování, rozjímání, sdílení, adorace a liturgického slavení a v srdcích přítomných se stále více a znatelněji rozrůstala radost a pokoj Ježíše – našeho Pána.
Jsme vděčni za Jeho neskonalé milosrdenství a dary, kterými nás ve své věrnosti bezmezně zahrnuje.


Fotografie