Na Bílou sobotu jsme spolu s evangelistou Matoušem a bratřími a sestrami z Koinonie upřeli zrak na znamení, která charakterizují život křesťana a život církve ve stylu vzkříšení. Kéž v životě nás všech nikdy nechybí přátelství s bratřími, naděje do budoucnosti (vždyť Bůh má připravena nádherná překvapení), důvěra v Boží slovo a hlásání radostné zvěsti!
(toivo)


Fotografie