Na velikonoční vigílii jsme společně slyšeli a četli, že „my všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života..“ (Řím 6,3-4)
Svatý Pavel vystihuje toto tajemství nového života v Kristu také jako libou vůni, která proniká k těm, kteří docházejí spásy.
Tato vůně vzkříšení nás provázela po celé triduum od samého zahájení slavení na Zelený čtvrtek. Ani na Velký pátek, kdy jsme se po křížové cestě jednomyslně přimlouvali za všechny potřebné, nám vůně vzkříšení nepřestávala připomínat, abychom neochabovali v důvěře, protože Ježíšův a náš Otec má vždy připravené nějaké úžasné a nečekané řešení!
Hrob je prázdný – Ježíš vstal z mrtvých! On je vzkříšený a s ním jsme i my vysvobozeni z moci smrti a žijeme nový život.
Pozvi ho do místa, kde si myslíš, že je toho zapotřebí, a uvidíš, že vůni vzkříšení ucítíš i Ty!
(toivo)


Fotografie