Ježíš ji oslovil:
“Marie! Jdi k mým bratřím
a pověz jim, že vystupuji
k Otci svému i Otci vašemu
a k Bohu svému i Bohu vašemu.”
Marie Magdalská šla k učedníkům
a oznámila jim: “Viděla jsem Pána…”
(srov. Jan 20,16-18)

Požehnané velikonoční svátky
přejí bratři a sestry
z koinonie Jan Křtitel

stáhnout velikonoční přání v PDF