Již proběhlo:

 

 

 

5. benefiční koncert v Dobřanech (sv. Mikuláš) 21.12.2017

Na adventním věnci v kostele sv. Mikuláše opět přibylo světla, zářícího do tmy. V kostele tentokrát vystoupily děti ze Základní umělecké školy J. S. Bacha v Dobřanech pod vedením Jana Vozára, jejichž koncertem nás provázelo slovo dobřanského kněze P. Martina Váni, ředitele ZUŠ Jana Vozára a dobřanského starosty Martina Sobotky. Srdečný dík pak patří všem za podporu projektu “Bachovské varhany pro Dobřany” – vybralo se 10.741 Kč.

Tento večer tu ovšem nezářil pouze adventní věnec či výkon malých umělců a řečníků; zářilo tu i pravé betlémské světlo!

Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka… (Janovo evangelium 1,8-9)

A toto pravé světlo, které k nám přichází nejen o Vánocích a osvěcuje každou temnotu,
je samotný Bůh. Bůh, jenž stal člověkem, Bůh, jenž se stal pro nás jedním z nás.

(rua)

 

 

PROGRAM

1. Akordeonový soubor – L. Bouřil, D. Brant, N. Bocková, J. Beránek, O. Adámek, T. Pokorná, M. A. Klinkovská, Š. Vozárová, M. Chodl, V. Štych, J. Šneberger, A. Šneberger, K. Štychová, J. Reiser, A. Burian, K. Pokorná, R. Vajda, Š. Mertl, A. Sobotková

Koledy – Nesem Vám noviny, Veselé vánoční hody

2. Kytarový kvartet – J. Beránek, B. Blechová, A. Valentová, D. Vokračková

A. Michna – Nebeští kavalérové (úpr. L.Telešnuková) 

3. mladší keltská skupina Dé Domhnaigh – A. Benediktová, A. Beránková, J. Beránek, M. Cebová, T. Váchal, M. Grünthálová, A. Hošková, A. M. Klinkovská, J. Němeček, M. Regentová, K. Vápeníková, D. Vokračková, L. Filip,

Irská lidová Christ Church, Trinidadská lidová Bim bam

4. Violoncellové trio –  J. Beránek, A. Bromová, pí uč. D. Chodlová

Danza z Codexu Chilesotti z 16. století 

5. mladší lidová muzika Vozembach – A. Fonhauserová, M. A. Klinkovská, Z. Sobotková, Š. Kofroň, J. Bouřil, Š. Vozárová, A. Sobotková, Š. Malotín, A. Vozáková, Š. Hájková, A. Vápeníková, N. Musilová,  I. Korotvičková

Koledy – Já se malej žáček (úpr. M. Vozárová), Rychle, bratři (úpr. J. Rada)

6. Komorní hra – E. Hovjacká, B. Kidalová, pí uč. M. Vacková

A. Ch. Adam – Vánoční zpěv

7. Smyčcový soubor – V. Schleglová, P. Wagnerová, A. Soukupová, J. Patočka, A. Fonhauserová, B. Kopejtková, M. A. Klinkovská, M. Tomášková, A. Bartoníčková, V. Chamolová, E. Hessová, J. Němeček, A. Jungová, D. Mertl, S. Hovjacká, O. Kops, A. Hlaváčová, J. Švarcová 

Koledy – Veselé vánoční hody, Jak jsi krásné neviňátko

8. Komorní hra – J. Benetková, T. Fink, Z. Benetková, L. Maxová, pí uč. M. Vacková

Koleda – Štědrej večer nastal (úpr. D. Kovář)

9. Soubor – A. Vozáková, N. Coufalová, J. Švarcová, A. Cinková, I. Dicková, L. Hessová, A. Chamlová, K. Málková, A. Bartoníčková, K. Pávová, I. Korotvičková, F. Peksová, I. Radějová, N. Brejchová

Koleda – Chtíc aby spal (úpr. D. Kovář)

10. Dětský orchestr MACARÁTEK – V. Chamolová, I. Raděj, I. Radějová, A. Umnerová, Z. Benetková, P. Kidala, B. Plajnerová, K. Štychová, R. Vajda, T. Hanš

Vánoční směs, Sen o pohádce (úpr. David Kovář)

11. starší keltská skupina Dé Domhnaigh – M. Cebová Magdalena, M. Regentová, K. Vápeníková, L. Filip, T. Váchal, L. Vaňková, V. Svobodová, L. Palkoska, M. Tichotová

Irská lidová Loreena, Irská lidová The Wexford Carol

12. starší lidová muzika Vozembach – Š. Vyletová, V. Kordík, T. Duchek, A. Nekolová, J. Reiser, V. Chamolová, A. Bartoníčková, J. Toman, M. Tomášková, A. Vozárová, Z. Sobotková, L. Palkoska, M. Kordíková, Š. Samcová, M. Regentová, K. Pokorná, K. Sobotková. J. Šístková

Koledy – Děťátko se narodilo, Hle, hle támhle v Betlémě, Zvěstujem Vám radost (úpr. L. Palkoska)

13. Dětský Orchestr Macarát – E. Hessová, O. Kops, J. Krajčovičová, Š. Kopejtková, Z. Frantová, A. Beránková, E. Ircingová, E. Šimková, K. Pokorná, A. M. Klinkovská, S. Hovjacká, A. Jungová, V. Dvořáková, B. Kidalová, K. Maxová, E. Hovjacká, Š. Jindrová, K. Sobotková, J. Benetková, J. Šístková, J. Beránek, B. Blechová, A. Hlaváčová, D. Noska, D. Brant, L. Bouřil, J. Šneberger, A. Šneberger, M. Kops, S. Lang, Š. Bukovjan, Z. Sobotková, T. Fink

Madagaskar (H. Zimmer), Cirkus Humberto (suita melodií – K. Svoboda)

Fotografie

 

4. benefiční koncert v Dobřanech (sv. Mikuláš) 17.12.2017

3. adventní svíci zapálil na adventním věnci v kostele sv. Mikuláše tentokrát starosta města Dobřan Bc. Martin Sobotka a průvodním slovem zahájil vystoupení místních dobřanských skupin. Duchovním slovem nás tento večer doprovodil P. Martin Váňa. Děkujem všem, kteří podpořili svým příspěvkem stavbu dobřanských varhan – celkem bylo vybráno 6661Kč

Vystoupili:

Hvězdičky – M. Palkosková  (sbormistr), L. Palkoska (klavír)

 • Já jsem přišel k vám
 • U svatého Jezulátka
 • Kdybych já měl hodně peněz
 • Na nebesích nad Betlémem
 • Sláva, jsou tu Vánoce!

Dobřanské Bábinky – M. Vozárová (sbormistr), P. Vacek (akordeon) 

 • U Betléma dnes Maria
 • Hopsa, pacholátka
 • V půlnoční hodinu
 • Čas radosti, veselosti
 • Tedy poženem
 • Purpura

Hudební skupina dobřanské farnosti AmiKo – L. Šparglová (sbormistr)

 • Sláva na výsostech
 • Maria, zda víš
 • Velká a nádherná noc
 • křesťanská hudba s vánoční tématikou
 • malé poselství k době adventní (P. Martin Váňa)

Fotografie

 

3. benefiční koncert v Dobřanech (sv. Mikuláš), 10.12.2017

V sobotu 10.12.2017 proběhl 3. benefiční koncert na podporu stavby nových varhan v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech. Děkujeme všem za vytvoření krásné předvánoční atmosféry, jíž dodaly své kouzlo i právě padající sněhové vločky. Tento 2. adventní podvečer se podařilo vybrat částku 4474 Kč. Děkujeme.

Vystoupili:

 •  P. U. D. U.  ( O. Kapitánová – průvodní slovo, O.  Římek – klavír, A. Christová – sbormistrině)
 • Michaela Augustinová (klavír)

Program:

 • Jan Málek – Poslochejte Křesťané – Jak jsi krásné, neviňátko – Štěstí, zdraví 
 • Piae Cantiones – Gaudete
 • Jaroslav Krček – In hoc anni circulo – Štědrej večer nastal – Veselé vánoční hody – Slyšte, slyšte, pastuškové – Čas radosti, veselosti, Dej Bůh štěstí – Den přeslavný
 • klavírní Fantastické kusy op. 12 – Vzestup – Večer – V noci
 • Moravská koleda z Líšně, arr. Dan Martin Gerych – Pod kostelíčkem tráva zelená
 • Franz Gruber – Tichá noc
 • William J. Kirkpatrick/Dan Martin Gerych – Tam v jesličkách nízkých
 • Jacques Berthier – Laudate dominum
 • Patsy Ford Simms/Andy Back – Kyrie
 • Spirutuál, český text Dušan vančura – Bim bam (Virgin Mary Had e Baby Born)

Fotografie

 

Koncert mladých umělců (2. benefiční koncert), 24.11.2017

 

aneb Benefice není pro Dobřanské cizí slovo

 

To jste potvrdili vy, kteří jste přišli v pátek 24. listopadu 2017 do kostela sv. Mikuláše v Dobřanech, kde se od 18.00 konal druhý benefiční koncert na podporu nových varhan v našem městě.

Díky vám a našim mladým umělcům se podařilo vybrat částku 22.917 Kč. Děkujeme, velice si toho vážíme!

Nadaní umělci, bývalí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany – Jan Karásek (zpěv), Jakub Šefl (trubka), Karolína Tothová (zpěv), Tomáš Impellizzeri (klavír), Šárka Kučerová (příčná a zobcová flétna), Marie Kordíková (příčná flétna), Jana Šístková (zpěv) a Filip Brada (zpěv) – tak vyjádřili svojí účastí na koncertu nejen podporu tomuto projektu evropského významu, ale též stále kladný vztah ke škole, kde začínali, a k učitelům, kteří je provázeli v začátcích jejich hudební kariéry.

Dnes nefunkční varhany v krásné barokní skříni na kůru dobřanského kostela volají po naplnění mimořádné příležitosti: skříň rekonstruovat a vestavět do ní nový, jedinečný nástroj, který bude mimořádný i v evropském prostředí. Tedy nástroj, na který hrál a komponoval J. S. Bach v německém Výmaru, a který bohužel zničil požár.

V květnu roku 2017 vznikl nadační fond „Přátelé dobřanských varhan“, který si vzal za cíl pořádat koncerty, besedy s odborníky, ukázky práce varhanáře s komentovaným výkladem a další zajímavosti, které podpoří vznik nových varhan.

Jan Vozár
ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Děkujeme všem, kteří tento projekt podporují 🙂

 

Fotografie

 

Varhanní koncert – Lorenzo Ghielmi (1. benefiční koncert), 4.7.2017

Lorenzo Ghielmi věnoval mnoho let studiu a interpretaci renesanční a barokní hudby jako varhaník, cembalista a dirigent. Koncertuje po celé Evropě, v Japonsku a v Americe, a natočil mnoho nahrávek pro rozhlas (BBC, WDR, MDR, Radio France, NHK) a pro rozsáhlou diskografii. Jeho nahrávky Bruhnových, Bachových, Händelových koncertů a koncertů Hyadna pro varhany a orchestr získaly titul „Diapason d’or“. Lorenzo Ghielmi je autorem knihy o Nicholausi Bruhnovi a několika studií o varhanním umění v šestnáctém a sedmnáctém století, jakož i o provádění Bachových děl. Vyučuje hru na varhany, cembalo a sborovou hudbu na Civica Scuola di Musica v Miláně v Istituto Musica Antica. Od roku 2006 do roku 2015 působil jako profesor hry na varhany na Schola Cantorum Basiliensis v Basileji. Je varhaníkem na Ahrendovy varhany v bazilice San Simpliciano v Miláně, kde provedl kompletní varhanní dílo J. S. Bacha. Působil v mnoha porotách mezinárodních varhanních soutěží (Toulouse, Chartres, Tokio, Bruggy, Freiberg, Maastricht, Lausanne, Norimberk) a byl pověřen konferencemi a specializovanými kurzy v mnoha hudebních institucích (Hudební akademie Haarlem, Mozarteum v Salzburgu, Konzervatoř National Supérieur de Musique v Paříži, Hochschule für Musik v Lübecku, Konzervatoř New England v Bostonu, Akademie hudby v Krakově). Dohlížel také na stavbu několika moderních varhan, včetně monumentálního nástroje v tokijské katedrále.

 

Program 

 • Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643): Toccata con il contrabbasso over pedale; Canzon dopo l’Epistola ( from Fiori Musicali); Gagliarda II & III
 • Bernardo Pasquini  (1637 – 1710): Variazioni per il paggio tedesco; Toccata con lo scherzo del cucco
 • Domenico Zipoli (1688-1726): All’ Elevazione
 • Domenico Zipoli/Arcangelo Corelli  (1688-1726): Sonata in d minor (Preludio, Allegro, Adagio, Allegro)
 • Georg Friederich Haendel  (1685-1759): Adagio e Fuga in d minor; Passacaglia in B flat major
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750): Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 690 e 691 
 • Georg Böhm (1661 – 1733): Praeludium Fuga und Postludium g minor

 

Fotografie

 

Video

 

 

Proč zrovna Bachovské varhany pro Dobřany?

Johann Sebastian Bach je všeobecně považován za největšího skladatele varhanní hudby; proto již od počátku 19. století měli varhanáři tendence stavět nástroje tak, aby byly vhodné k provedení jeho hudby. Jaké však byly varhany, pro něž Bach napsal své nádherné skladby? Nutno podotknout, že většinu svých děl pro varhany složil během let, která strávil ve Výmaru, avšak varhany, na nichž komponoval, zničil bohužel požár, který dvorní kostel zcela srovnal se zemí. O budově a varhanním nástroji se nám dochovala pouze jedna malba a popis, který líčí mimořádnou akustiku a nástroj umístěný na vyvýšeném místě v kostele. Fonická dispozice čili seznam rejstříků k dispozici varhaníka byla velice zvláštní, možná poděděná po předcházejících přestavbách varhan, které byly postaveny léta před Bachovým příchodem a poté vícekrát rozšířeny a modernizovány, a to i podle jeho představ. Faktem je, že na tomto originálním nástroji Bach složil a přednesl velkou část svých děl. Je s podivem, že v dnešní době, navzdory obrovským snahám studovat Bachovo dílo, si ještě nikdo nedal tu námahu, aby znovu vytvořil tutéž zvučnost a poskytl barvy zvuků a kombinace, které by nám umožnily objevit doposud neznámé aspekty varhanního díla tohoto velkého hudebního mistra.

Jít za tímto ideálem, samozřejmě ruku v ruce se skutečným umístěním nástroje do kostela sv. Mikuláše v Dobřanech a do českého kontextu, bude moci světu hudby, žákům ZUŠ, vášnivým zájemcům o varhany, badatelům a studentům evropských i mimoevropských konzervatoří otevřít nové obzory a novou interpretační perspektivu.

Warum Bach-Orgel?

 

Staňte se i vy přáteli dobřanských varhan!

Dnes nefunkční varhany v krásné barokní skříni na kůru dobřanského kostela volají po naplnění mimořádné příležitosti:  skříň rekonstruovat a vestavět do ní nový, jedinečný nástroj, který bude mimořádný i v evropském prostředí podle ideálu, popsaného dále. Chcete-li pomoci tento záměr uskutečnit, budeme vám vděčni za příspěvek, poslaný na uvedený účet. Připíšete-li také svoje jméno a adresu, zařadíme vás mezi „přátele dobřanských varhan“ a budeme vás průběžně informovat, jak náš záměr postupuje a co nového připravujeme. Půjde o koncerty, besedy s odborníky, ukázky práce varhanáře s komentovaným výkladem a další zajímavosti, o nichž se od nás dozvíte prostřednictvím webových stránek nebo dárcovského bulletinu.

Vychutnat si výtečná vína a zároveň podpořit stavbu varhan.

Co nás čeká?