Varhanní koncert – Lorenzo Ghielmi (1. benefiční koncert), 4.7.2017

Lorenzo Ghielmi věnoval mnoho let studiu a interpretaci renesanční a barokní hudby jako varhaník, cembalista a dirigent. Koncertuje po celé Evropě, v Japonsku a v Americe, a natočil mnoho nahrávek pro rozhlas (BBC, WDR, MDR, Radio France, NHK) a pro rozsáhlou diskografii. Jeho nahrávky Bruhnových, Bachových, Händelových koncertů a koncertů Hyadna pro varhany a orchestr získaly titul „Diapason d’or“. Lorenzo Ghielmi je autorem knihy o Nicholausi Bruhnovi a několika studií o varhanním umění v šestnáctém a sedmnáctém století, jakož i o provádění Bachových děl. Vyučuje hru na varhany, cembalo a sborovou hudbu na Civica Scuola di Musica v Miláně v Istituto Musica Antica. Od roku 2006 do roku 2015 působil jako profesor hry na varhany na Schola Cantorum Basiliensis v Basileji. Je varhaníkem na Ahrendovy varhany v bazilice San Simpliciano v Miláně, kde provedl kompletní varhanní dílo J. S. Bacha. Působil v mnoha porotách mezinárodních varhanních soutěží (Toulouse, Chartres, Tokio, Bruggy, Freiberg, Maastricht, Lausanne, Norimberk) a byl pověřen konferencemi a specializovanými kurzy v mnoha hudebních institucích (Hudební akademie Haarlem, Mozarteum v Salzburgu, Konzervatoř National Supérieur de Musique v Paříži, Hochschule für Musik v Lübecku, Konzervatoř New England v Bostonu, Akademie hudby v Krakově). Dohlížel také na stavbu několika moderních varhan, včetně monumentálního nástroje v tokijské katedrále.

 

Program 

  • Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643): Toccata con il contrabbasso over pedale; Canzon dopo l’Epistola ( from Fiori Musicali); Gagliarda II & III
  • Bernardo Pasquini  (1637 – 1710): Variazioni per il paggio tedesco; Toccata con lo scherzo del cucco
  • Domenico Zipoli (1688-1726): All’ Elevazione
  • Domenico Zipoli/Arcangelo Corelli  (1688-1726): Sonata in d minor (Preludio, Allegro, Adagio, Allegro)
  • Georg Friederich Haendel  (1685-1759): Adagio e Fuga in d minor; Passacaglia in B flat major
  • Johann Sebastian Bach (1685-1750): Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 690 e 691 
  • Georg Böhm (1661 – 1733): Praeludium Fuga und Postludium g minor

 

Fotografie

 

Video

 

 

Proč zrovna Bachovské varhany pro Dobřany?

Johann Sebastian Bach je všeobecně považován za největšího skladatele varhanní hudby; proto již od počátku 19. století měli varhanáři tendence stavět nástroje tak, aby byly vhodné k provedení jeho hudby. Jaké však byly varhany, pro něž Bach napsal své nádherné skladby? Nutno podotknout, že většinu svých děl pro varhany složil během let, která strávil ve Výmaru, avšak varhany, na nichž komponoval, zničil bohužel požár, který dvorní kostel zcela srovnal se zemí. O budově a varhanním nástroji se nám dochovala pouze jedna malba a popis, který líčí mimořádnou akustiku a nástroj umístěný na vyvýšeném místě v kostele. Fonická dispozice čili seznam rejstříků k dispozici varhaníka byla velice zvláštní, možná poděděná po předcházejících přestavbách varhan, které byly postaveny léta před Bachovým příchodem a poté vícekrát rozšířeny a modernizovány, a to i podle jeho představ. Faktem je, že na tomto originálním nástroji Bach složil a přednesl velkou část svých děl. Je s podivem, že v dnešní době, navzdory obrovským snahám studovat Bachovo dílo, si ještě nikdo nedal tu námahu, aby znovu vytvořil tutéž zvučnost a poskytl barvy zvuků a kombinace, které by nám umožnily objevit doposud neznámé aspekty varhanního díla tohoto velkého hudebního mistra.

Jít za tímto ideálem, samozřejmě ruku v ruce se skutečným umístěním nástroje do kostela sv. Mikuláše v Dobřanech a do českého kontextu, bude moci světu hudby, žákům ZUŠ, vášnivým zájemcům o varhany, badatelům a studentům evropských i mimoevropských konzervatoří otevřít nové obzory a novou interpretační perspektivu.

Warum Bach-Orgel?

 

Staňte se i vy přáteli dobřanských varhan!

Dnes nefunkční varhany v krásné barokní skříni na kůru dobřanského kostela volají po naplnění mimořádné příležitosti:  skříň rekonstruovat a vestavět do ní nový, jedinečný nástroj, který bude mimořádný i v evropském prostředí podle ideálu, popsaného dále. Chcete-li pomoci tento záměr uskutečnit, budeme vám vděčni za příspěvek, poslaný na uvedený účet. Připíšete-li také svoje jméno a adresu, zařadíme vás mezi „přátele dobřanských varhan“ a budeme vás průběžně informovat, jak náš záměr postupuje a co nového připravujeme. Půjde o koncerty, besedy s odborníky, ukázky práce varhanáře s komentovaným výkladem a další zajímavosti, o nichž se od nás dozvíte prostřednictvím webových stránek nebo dárcovského bulletinu.

Vychutnat si výtečná vína a zároveň podpořit stavbu varhan.

Co nás čeká?