Setkání mládeže 2009
Každý z nás si už někdy položil otázku „Kdo jsem?‟ – a odpovědí je tolik, kolik je lidí na zemi. Ať už vědomě nebo nevědomě – jednáme, sdílíme a žijeme to, co jsme… Tak tímto tématem to všechno začalo. Na našem druhém letošním setkání mladých jsme si spolu s MUDr. Slávkem Brichcínem povídali na velmi aktuální téma pro dnešního mladého člověka, týkající se intimního vztahu mezi mužem a ženou.
Každý mladý člověk touží po přátelství. Upřímně řečeno, kdo z nás nemá touhu svázat svůj život s životem někoho jiného? Každý! Každý v sobě nosí silnou potřebu být chtěný, přijatý a milovaný. V lásce se identifikujeme, nacházíme smysl, poslání i naplnění. Jak tedy žít a vybudovat most přátelství a vztahů, a na čem a jak stavět, aby se most nezhroutil? Poznat, kdo jsi, ti dává svobodu být sám sebou, objevuješ svou identitu, své obdarování i limity, svou vlastní hodnotu, a to ti dává dozrát ve schopnosti žít hloubku přátelství. Sebepřijetím pak přijímáme Boží obraz v nás, ke kterému jsme byli stvořeni – stvořeni láskou a k lásce. Láska je dar, který v sobě nosíš a který jsi dostal od Boha. Buď tento dar přijmeš, nebo ho odmítneš. Bůh ti chce dát důstojnost, krásu a nekonečnou hodnotu Božích synů a dcer, ale ty můžeš být darem jen do té míry, do které se rozhodneš v tento dar věřit! Bůh chce, abys ve svém životě byl štastný, a když chceš skutečně žít lásku, potřebuješ ji vnímat a přijímat ve světle Boží lásky. Ta nás chce naučit, abychom si ve vztahu uměli navzájem pomáhat, aby z nás byli hodnotní a správní lidé. Dívka má proto pomáhat chlapci v sebeovládání a chlapec zase má chránit a vést sebe i svou dívku k sebeúctě. Kdo totiž nemá úctu k sobě, nemůže ji mít ani k druhým. Chceš být v životě šťastný? Žij tak, aby lidé kolem tebe byli šťastní. Zvol si cestu čisté lásky! Láska je trpělivá a vždy vítězí!!! Ježíš říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele‟ (Jan 15,13). On sám udělal všechno, co může láska udělat, aby mě i tebe zachránil. Zbytek už je na tobě. V něm se můžeš i ty stát láskou, požehnáním, radostí i útěchou a tím nejkrásnějším a nejvzácnějším darem pro tu nebo pro toho, kterému jednou odevzdáš celé bohatství svého srdce.

Lenka

Štítky: