Jistě všichni znáte ten prastarý příběh o Adamovi a Evě, kteří byli pokoušeni hadem v zahradě Edenu na počátku světa. Na tomto příkladu jsme si na posledním setkání mladých znázornili, co to vlastně pokušení je a jakým způsobem se projevuje v životě mladého člověka.
Probírali jsme pokušení ”horem dolem”, dokonce i někteří animátoři z naší mládeže si na předem připravené téma vytvořili přednášku. Nesnažili jsme se však vybarvovat sílu jednotlivých pokušení ani naše mladé nějak děsit, ale ukázali jsme si, jak všeobecně z pokušení efektivně vyjít.

Setkání mladých únor 2008

Setkání mladých únor 2008

Je to jednoduché: modlitbou – pravidelným čtením Božího slova, které nám má vždy co říci a zpřítomňuje živého Krista. Je to Kristus, který nás přivádí žít společenství s bratřími a sestrami, jež nám pomáhají vytvářet ”hráz” proti pokušení.

”Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já (Ježíš) uprostřed nich” (Mt 18, 20).

Na sklonku setkání jsme se modlili, aby nám Pán Ježíš dal sílu Ducha Svatého k překonání našich osobních zkoušek – pokušení, tak jak to dokázal Josef v Egyptě. Na závěr je třeba říci, že Adam a Eva sice pokušení hada podlehli, ale my máme moc všechny pokušení překonávat v síle zmrtvýchvstalého Krista Ježíše!!!
Aleluja.

David