advent-wreath26. prosince 2018 jsme slavili již “tradiční” vánoční bohoslužbu v kapli sv. Anny ve Lhotě u Dobřan, a tak si připomenuli svatého Štěpána, prvního křesťanského mučedníka. Zemřel s modlitbou na rtech –  „Pane, odpusť jim tento hřích!“ (Sk 7,60). A to Štěpána učinilo svatým: uměl odpustit.

(rua)

 
Fotografie