Při vánoční bohoslužbě jsme se mohli zamyslet nad tím, kdo se setkal s Mesiášem.

A kdo tedy našel Mesiáše? Přeci ten, kdo ho hledal.

Možná ho našli ti, kteří o tom ani nesnili – pastýři, a pak mágové, což byli pohané.
A na druhé straně zůstali Herodes, farizeové, zákoníci, kteří sice všechno znali, ale již nehledali. A to je ten nejvyšší rozsudek, který může být vynesen nad námi, kteří o sobě tvrdíme, že jsme věřící. Jelikož si myslíme, že všechno víme, tak přestáváme hledat. A když přestáváme Pána hledat, tak už se s Ním nesetkáváme.

A co je tedy víra? Víra neznamená věci znát, ale víra je odvaha hledat neustále Pána, který se projevuje v našem životě.

(rua)

Fotografie