Chtěli bychom poděkovat za nádherně prožitý závěr roku 2018. Byl to moc pěkný čas společného setkání, tance, zábavy i čas modlitby a sdílení se o dary, kterými nás Pán v tomto roce obdařil.

V době, kdy se nejen ve společnosti, ale i v církvi vytrácí schopnost naslouchat, přijímat se a vzájemně komunikovat, my můžeme v komunitě prožívat tento dar jednoty a přátelství.  Za to z celého srdce Pánu děkujeme. A není to samo sebou, protože v dnešní době plné digitalizace je něco výjimečného vidět společně se radující děti, dospívající i starší, rodiny i zasvěcené bratry a sestry.  A to je krása Ducha svatého, který nás spojuje a uschopňuje k milosrdenství a vzájemnému přijímání se. 

I Alvarova slova, kterými nás povzbudil, zněla jasně: „Bůh nemá přechodný pobyt na zemi. On je Emanuel – Bůh s námi“. Jeho pobyt je trvalý. A to je cesta pro nás, nedržet si přechodný pobyt u našich bratří a sester. Neutíkat, ale vytrvat a budeme zakoušet Boží slávu.

Požehnaný nový rok přejí Mirka a Petr

 
Už když jsem jela ve vlaku, vnitřně jsem věděla, že to bude něco jedinečného, skvělého. A ono se to potvrdilo! Během čtyř dnů jsem měla možnost poznat nové lidi, najít si nové kamarády, dozvědět se něco o jejich příběhu a podělit se zároveň o ten svůj. Zažila jsem přítomnost a lásku Boha, která byla až neskutečná. Výlet byl vydařený i s krásným počasím. Nesmím zapomenout na vynikající jídlo a perfektně připravený program.

Děkuji. Určitě to nebyla má poslední návštěva! 
Markéta S.

 
Hurá, Silvestr!
Konec starého, začátek nového. To se musí oslavit. Pustit rakety na oblohu a popřát si šťastný nový rok?!
Buď originální!
My jsme nevystřelili světlo na oblohu, které by po chvilce zmizelo. Vystřelili jsme do nového roku s Pánem a s přáteli světlo, které bude mezi námi, Pánem a přáteli svítit po celý rok!
Popřejte si požehnaný rok, protože s požehnáním dokážeš víc.
Pokud chceš vidět velké věci tento rok, tak otevři své srdce Pánu, naslouchej Mu a On bude konat.
Proto ti přeji požehnaný celý rok, ať jej prožiješ s Pánem a s přáteli 🙂

Anička O.

S oslavou konce roku v Koinonii jsme měli zkušenost již z minulého roku. Proto jsme s díky přijali pozvání i letos. Stejně jako loni byl „koinoňácký“ Silvestr veselý, ale zároveň také normální. Velmi si vážím toho, že jsme normální lidé (resp. ve srovnání s většinou asi spíše nenormální), kteří na konci roku chtějí poděkovat Pánu za vše, co nám dal, dají si pár piv, případně nějaké to dobré italské vínko, pobaví se, zasmějí se, zatančí si, uzobnou nějakou tu mlsku, ale nemají potřebu se zhulákat do němoty. Po půlnoci si popřejí vše nej do nového roku a ráno se probudí s tím, že ví, co dělali předchozí večer. Bylo úžasné vidět, jak se spolu báječně baví všichni od dětí až po seniory s vědomím, že jsme všichni děti Boží.

Děkuji Pánu za to, že na nás dává pozor, děkuji bratrům a sestrám v Koinonii za přijetí (a že to se mnou není vždy úplně jednoduché). Děkuji za to, že mezi vámi si nemusím na nic hrát a mohu být sám sebou. Snad jen té taneční hudby mohlo být trochu více.

Pane, dej, abychom se s Tebou i všemi našimi přáteli mohli setkávat i v příštím roce a aby i příští Silvestr byl stejně veselý a báječný jako ten letošní!

Honza W.

Jsem moc vděčný Pánu za všechnu tu oporu, za to, že mě po celý rok i přes všechny mé slabosti, chyby a nezdary vedl tím správným směrem. Vedl mě po cestě lásky. Daroval mi radost, kterou mi nikdo nemůže vzít. Všechny ty krásné chvíle s komunitou, s rodinou, s přáteli… Pořád máme Pánu za co děkovat a já jsem šťastný, že jsem společně s celou komunitou mohl pozvat Pána do svého života i v tomto roce.
Chvalme Pána, neboť on je naše naděje a naše síla. Aleluja!

Honza K.
 

 

Video

 

 

 

Fotografie