V pátek 1. října 2021 vyrazili studenti prvního ročníku Masarykova gymnázia v Plzni na odbornou exkurzi do nedalekých Litic, kterou vedl PhDr. Josef Hložek a na pomoc si přizval studentku archeologie Elišku Chimalovou.
Vše začalo přednáškovým blokem ve starobylém litickém kostele sv. Petra a Pavla. Ten bylo možné uskutečnit díky ochotě a laskavosti Koinonie sv. Jana Křtitele v Liticích, která kostel spravuje a jen pro nás ho v netradiční ranní hodinu otevřela. Její zástupkyně nás v něm všechny srdečně přivítala. Slečna Chimalová nejprve poutavě vyprávěla o nedávném výzkumu plzeňské studny v Sedláčkově ulici v Plzni, na němž se sama podílela, a informace samozřejmě doplnila spoustou fotografií. Po ní si vzal slovo PhDr. Hložek, aby všem stručně objasnil historii Litic a tím i vznik zdejšího kostela a hradu. Následovala praktická část exkurze – studenti MG si vyzkoušeli část mravenčí práce archeologů – dokumentování. Rozdělili se do menších skupinek a vyzbrojeni tužkami, metry a milimetrovými papíry dokumentovali – kreslili dochované románské kamenné články na vnitřním líci obvodového zdiva kostela sv. Petra a Pavla. Nebyla to vůbec snadná a rychlá práce, ale prý se ji může naučit opravdu každý, chce to jen trpělivost a trochu cviku. Někteří byli za své výkony doktorem Hložkem dokonce na místě pochváleni! Zbytky zaniklého litického hradu byly zalité sluncem. Nám laikům toho moc prozradit nechtěly, ale ústy zkušeného archeologa promluvily a my se tak mohli dozvědět, co se z nich dá vyčíst.
Všem jmenovaným děkujeme za nové informace a poznatky získané netradiční formou výuky.
Mgr. Martina Walterová

převzato z webu mgplzen.cz