V sobotu 25. 9. 2021 jsme pořádali kurz Filip v Opočně. Nebyl to náš první kurz, ale tento na nás působil trochu jinak než ty předešlé.Byl pro nás svědectvím o přátelství a milosrdenství. Plně jsme po celou dobu vnímali, že by se nemohl konat, kdyby nebylo přátel, kteří přiloží ruku k dílu, kteří pomohou, když druhý maličko zaváhá či selže, a kteří především vše překryjí svou shovívavostí a laskavostí tak, že se naše nedokonalosti naopak stávají svědectvím o velké Boží i lidské dobrotě. Takže veliké díky Štefanovi, Honzovi, Marušce a Lence!
Vojta a Marie Musilovi

Kurz Filip mě překvapil, až vyděsil svým obrazem hříchu. Jakmile si Maruška začala potírat obličej, čelo, pusu… a pak i srdce, tak mne to silně zasáhlo.Když jsme se ženou Marky jeli na kurz, moc jsme spolu nemluvili. Ale po umazání bahnem jsem za ní přišel a začal jsem proplétat své zabahněné ruce přes její prsty a vše bylo krásnější. Potom jsme se spolu více radovali z přítomnosti Ježíše.
Miloš

Super vydařený kurz Filip. Cítila jsem se jako ve vlastní rodině – přijatá se vším všudy, taková, jaká jsem. Děkuji.
Anička

Kurz Filip jsem už absolvovala před několika lety a nezapomněla jsem na něj. Přesto tohle druhé absolvování kurzu bylo pro mne nové. Od začátku do konce jsem zažívala Boží blízkost, osobní přijetí, lásku. Ne jako velká slova, ale jako součást našeho života. Děkuji!
B. Kahlerová

Chtěla jsem napsat poděkování hned po kurzu, jen trošku nestíhám… Měla jsem v sobě (a stále mám) velkou radost z krásného dne, prožitého ve společenství krásných lidí. Celou cestu domů jsem si na kole zpívala: “Přijď, Duchu svatý” 🙂 Pro mne největším obdarováním je to, že jsme na kurzu byli spolu s manželem, a ač se bránil zapojit do dění, vzal spontánně můj lístek s vypsanými bolestmi a touhami a přibil ho na kříž. A to důkladně! Slzy nešly zadržet… Velké díky za zorganizování, přípravu prostor a zajištění dobrého jídla.
Maruška