Haydnovy hudební slavnosti jsou nejdéle trvajícím festivalem tzv. staré hudby v České republice. V příštím roce oslaví již 30. výročí. Za vznikem festivalu stála myšlenka zviditelnění památky génia klasicistní hudby Josepha Haydna a také regionu jižního Plzeňska. Fenomenální skladatel započal totiž svou profesionální dráhu v angažmá u hraběte Ferdinanda z Morzinu, jemuž patřilo panství v Dolní Lukavici. Ve vyhlášené zámecké kapele zastával místo hráče orchestru a samozřejmě kapelníka. A právě do období Haydnova působení v Dolní Lukavici v létech 1757 – 1761 spadají i první čtyři jeho symfonie. 

Haydnovy hudební slavnosti se postupem času rozrostly z malé víkendové přehlídky komorní hudby do velkého festivalu, který kladl důraz zejména na historicky poučenou interpretaci děl starých mistrů. Vedle menších souborů zde dnes vystupují i větší a velká tělesa, která se řadí k absolutní špičce v oboru. A protože s rozšiřující se dramaturgií rostl i počet vystoupení, expandoval festival do dalších zajímavých a architektonicky atraktivních lokalit jižního Plzeňska, resp. okolí Plzně. 

Abychom oživili stávající, byť zajímavou dramaturgii, rozhodli jsme se v loňském roce, že jednotlivé festivalové ročníky zasvětíme konkrétním hudebním národům či zemím, které přispěly k formování klasicistní hudební řeči, která se záhy prosadila jako univerzální celosvětově užívaný hudební jazyk. Tento dramaturgický princip tak obohatí stávající programové zásady (orientace na skladatelská výročí, regionální hudební prameny, velká stěžejní díla klasicistní epochy). A protože rozhodující postavení mezi těmito národy má Itálie byl Italské a Itálií inspirované hudbě 17. a 18. století věnován letošní 29. ročník festivalu. 

Festival samozřejmě nestagnuje ani co se koncertních lokalit týče a tak se letos poprvé konaly koncerty i v Klatovech u sv. Ignáce a v Plzni v Liticích v kostele sv. Petra a Pavla, který je ve správě Koinonie Jan Křtitel. Za pořadatele, Českou společnost Josepha Haydna musím říct, že mám z tohoto kroku velkou radost. Byli jsme zde přijati více než vlídně a auditorium bylo při koncertu zcela zaplněné! Pro litický, Závěrečný koncert jsme zvolili velký formát v podobě vystoupení předního českého klasicistního orchestru Ensemble 18+, který byl partnerem špičkové varhanici a novopečené ředitelce Karlovarského symfonického orchestru Michaele Káčerkové, která dala zaznít skvostně restaurovaným, pozdně barokním varhanám z dílny bratří Müllerových z Chebu. Koncert byl poctou skladateli a varhaníkovi Františku Xaveru Briximu, od r. 1759 regenschorimu katedrály sv. Víta na Pražském hradě, jehož 250. výročí úmrtí jsme si letos připomínali. Brixi byl zároveň jedním z nejplodnějších reprezentantů období českého vrcholného baroka, jeho hudba však již byla předzvěstí hudebního klasicismu a dodnes působí jako ohňostroj vjemů, když inspirovala generace skladatelů 18. i následujících století. 

Litickým koncertem se uzavřela kapitola 29. ročníku Haydnových hudebních slavností. Ročníku, který se co počtu návštěvníků řadil k těm nejúspěšnějším. Věřím, že se stejným posluchačským nadšením se setkáme i v příštím, jubilejním roce, který bude věnován Haydnovu 290. výročí narození a hudbě z oblasti Podunajské monarchie. Už teď vás srdečně zvu!

Milan Fiala
předseda České společnosti Josepha Haydna
ředitel festivalu


oficiální webové stránky festivalu