Když Koinonia Jan Křtitel přebírala od Plzeňské diecéze do správy dobřanskou faru, asi málokoho z nezasvěcených napadlo, v jakém rozsahu se věci v Dobřanech dají do pohybu. Vše začalo poměrně nenápadně – úklidem. Na nejedné faře by byl úklid také tím posledním, co by se v ní stalo. Koinonia ale přemýšlí jinak. Od té doby, co bratři a sestry přišli do Dobřan se na faře pořád něco děje. Komunita se stará o svoji faru jako o své dítě. Stará se, aby prospívala, rostla a byla k užitku. K užitku nejen svým obyvatelům, ale všem, kteří potřebují, nebo kteří mají zájem.

V průběhu doby přišla spousta nápadů a myšlenek na služby a aktivity, které by na faře mohly existovat. Samozřejmě ne všechny našly odpovídající odezvu ve svém okolí a ne všechny byly realizovatelné. Nakonec však došlo k uskutečnění mnoha zajímavých myšlenek – na faře funguje dům modlitby, truhlářská Dílna svatého Josefa pro rodiče a děti, funguje zahradnický kroužek Anežky České, vždy na konci prázdnin Dobřany ožijí Pohádkovým náměstím. Zatím posledním střípkem, přidaným do farní mozaiky je Rodinné centrum Anežka Česká, které bylo slavnostně otevřeno v neděli 11. listopadu 2018 za účasti plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba, zástupců obce, lidí, kteří se na celé přestavbě podíleli a samozřejmě veřejnosti.

Otec biskup při této příležitosti celebroval svoji první mši v Dobřanech a následně požehnal nově otevřenému Rodinnému centru. Slavnostní akt doplnili svým projevem také starosta města Dobřany p. Martin Sobotka, architekt celé rekonstrukce Jiří Opl a zástupkyně Renata Sink z Renovabis. O kulturní část celé slavnosti se s grácií postarali učitelé a studenti ZUŠ J.S. Bacha v Dobřanech. Občerstvení pak s láskou navařili a napekli členové (a hlavně členky) farnosti a bratři a sestry z Koinonie. Aby účastníci nemuseli žíznit, věnoval pro tuto příležitost majitel pivovaru Modrá hvězda p. Kozler soudek piva.

Jak řekl ve svém projevu otec biskup: v českém národě je zakódována averze vůči čemukoliv církevnímu. Když chce někde skupina křesťanů spolupracovat s lidmi, kteří se nepočítají mezi věřící, nezačínají obvykle na bodě 0, ale někde kolem -10. Zdaleka největší práci dá přesvědčit okolí, že nekoušou do krku a nepijí krev, že nejsou bandou teroristů s vymytými mozky, ale že mají stejné emoce a podobná přání jako ostatní. Bratrům a sestrám se podařilo svojí normálností, svojí otevřeností vůči jiným názorům i vůči jiným lidem překonat ony „mínusové schody“ a navázat spolupráci s městem Dobřany, dobřanskou základní školou, se ZUŠ J.S. Bacha a s obyvateli města a okolí. A právě díky této spolupráci se podařilo opravit schodiště a zrekonstruovat prostory v severním křídle fary. Vzniklo tak zázemí pro setkávání jednotlivců i rodin, pro pořádání koncertů, výstav a seminářů. Vznikla tak šance ukázat komukoliv, kdo tento prostor navštíví, že křesťané 21. století jsou úplně normální lidé jako kdokoliv jiný. Snad jen méně pomlouvační, méně závistiví, méně zlí.  Lidé ochotní podat pomocnou ruku tomu, kdo ji potřebuje.

Je potřeba zdůraznit, že otevření Rodinného centra Anežka Česká je ZATÍM posledním střípkem do celé farní mozaiky. Koinonia si samozřejmě pokoj nedá a již nyní probíhá rekonstrukce dalších prostor fary a jsou připravovány projekty na další etapy. Určitě se ještě dočkáme mnoha příjemných překvapení a budeme se sami divit, co se na dobřanské faře bude ještě dít. Nejdůležitější je, že všechno konání má jeden společný cíl – otevřít brány a organicky propojit faru a její obyvatele s okolím. Být integrální součástí dobřanského života.

Honza Weber

 

Rodinné centrum Anežka Česká, provozované Koinonií Jan Křtitel, dostalo k dispozici rekonstruovanou část farní budovy v Dobřanech, kterou 11. listopadu požehnal biskup Tomáš Holub.

„Před lety nabídl biskup František Radkovský Koinonii, abychom se ujali fary v Dobřanech. Když jsem později do domu vstoupila, vnímala jsem, že to je pro nás příslib od Pána,“ vzpomíná vedoucí Rodinného centra Anežka Česká Lenka Šparglová. Od září 2015 se zde malá komunita ve složení dvou bratří a dvou sester z Koinonie usadila trvale. 

„Kolem nás se začaly objevovat rodiny a plno dětí, byl to impuls ducha, který nás ke službě rodinám zve.“ Tak vznikla myšlenka na vybudování rodinného centra. První začala fungovat dílna sv. Josefa pro společnou tvorbu dětí s rodiči, následovala zahrada Anežky České. 

„Rodinné centrum potřebovalo více prostor, pustili jsme se za finanční podpory Renovabis do opravy části barokního křídla v prvním patře,“ líčí Lenka. Při slavnostním otevření 11. listopadu starosta města Martin Sobotka prohlásil: „Práce, kterou tu Koinonie a její přátelé vykonali, je protijed proti nespravedlivému proticírkevnímu sentimentu.“ 

„Když křesťané chtějí něco dělat, začínají většinou někde na bodu mínus deset, než je okolí začne brát. Koinonia v Dobřanech už je na plusu, jak svědčí zdejší atmosféra. Přeju rodinnému centru, aby to byl prostor, kde se bude stoupat ještě výš,“ popřál biskup Tomáš Holub.

Rodinné centrum Anežka Česká má být místem setkávání rodin a mladých lidí, domem modlitby i dílniček, společných akcí s místní základní školou a ZUŠ. „Místem povolání k lásce a radosti, k vytváření vztahů, které jsou základem spolupráce,“ dodává Lenka Šparglová.

Alena Ouředníková /Převzato z Katolického týdeníku/