Pouť do Izraele 2018

Pondělí 5. 11. 2018
Kostel Narození Jana Křtitele v Ein Karem, Yad Vashem, mše sv. u hrobu sv. Alžběty, sv. Jan na poušti (Even Sapir), kostel Navštívení v Ein Karem.

 

Nedělě 4. 11. 2018
Stráň pastýřů a mše sv. v jeskyni pastýřů v Betlémě, Bazilika Narození, Jeruzalém, Golgota…

 

Sobota 3. 11. 2018
Olivová hora, Pater Noster, Nanebevstoupení, Dormitio, Staré město, Via dolorosa, Boží hrob, Chrám Zesnutí P. Marie – Sion, Židovská čtvrť, Zeď nářků.

 

Pátek 2. 11. 2018
Jordán (místo Ježíšova křtu), Kumrán (místo nálezu svitků Tóry), Masada, Mrtvé moře, Ein Karem.

 

Čtvrtek 1. 11. 2018
Hora Blahoslavenství, Tabga (rozmnožení chleba a ryb a Petrův primát), Ginosar, Ein Gev (plavba na Tiberiadském jezeře), Kafarnaum.

 

Středa 31. 10. 2018
Nazaret, hora Tábor, Kána Galilejská.


Úterý 30. 10. 2018

Přílet do Tel Avivu, přesun do Tiberiady.