Již nějakou dobu jsem uvažovala o tom, že bych ráda studovala biblickou školu, ale kvůli práci jsem si na ni netroufala. O to více jsem uvítala možnost zúčastnit se Setkání nad Biblí 15.-16. července 2011, které bylo určeno i nestudentům BKŠ. A skutečně jsem nelitovala. Velmi mě oslovilo přednesení a osvětlení obsahu dogmatické konstituce 2. vatikánského koncilu Dei verbum. Tento dokument obsahuje skutečné perly: Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života. Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně, vždyť – především v posvátné liturgii – nepřestává brát a podávat věřícím chléb života se stolu jak Božího Slova, tak Kristova těla. (srov čl. 12)
Taktéž se mi otevřely oči, co se týče nekončícího Božího zjevení od stvoření v dějinách a jeho konkrétních zásahů do života člověka pro jeho spásu a v důsledku toho i nezbytnosti Bohu odpovídat.
Setkání mě opravdu nadchlo a jsem rozhodnutá se studiem biblické školy začít – vždyť Bůh mluví, a je proto životně důležité jeho Slovo přijímat a jako takovému se mu snažit co nejlépe porozumět.
Myslím, že jednu lekci za měsíc přece nějak zvládnu, držte mi palce! …anebo ještě lépe, nechcete jít do toho se mnou?

-Maruška-


Fotografie